در این سایت نمونه کارهای من قرار گرفته و به زودی امکانات جدیدی به آن اضافه میشود و همچنین میزان دانش زهرا در مورد طراحی سایت گذاشته شده.

مهارت های من

تحصیلات: کارشناسی فناوری اطلاعات

HTML5

90%

css

70%

js

30%

bootstrap

45%

نمونه کارها